Blijven we zoeken naar zekerheid of wagen we de sprong?

01

Zekerheid is schaars geworden. Hoe waarborgen we goed bestuur in onzekere tijden?

Voor mij heeft goed besturen niets te maken met jaknikken, maar alles met pluriformiteit en diversiteit. Dat versterkt de integriteit en de ontwikkeling van een organisatie. Dan blijf je ook scherp.

Als manager / directeur en toezichthouder in de publieke sector probeer ik er steeds voor te zorgen dat die integriteit en ontwikkeling wordt gewaarborgd. Dat kan bijvoorbeeld door mij te laten informeren door mensen met een verschillende achtergrond. Of door soms juist mensen in te zetten die het niet geheel eens zijn met de gang van zaken. Hoe meer variatie, des te completer de oordeelsvorming. Met nieuwe partners ontwikkelt een organisatie zichzelf naar een waardevolle speler in de civil society.

Ik hou ervan dingen op te starten, zaken in beweging te brengen. Innoveren en pionieren. Dat kan alleen samen met anderen. En ik geloof dat een van mijn sterkste kwaliteiten is dat ik mensen onderling kan verbinden en ze toegang kan geven tot hun innerlijke ‘resources’.

Mijn bijdrage aan een organisatie is meestal heel simpel. Ik help mensen beter te werken en daardoor werkt de organisatie als geheel beter. Dat wil zeggen dat ik iemand de zin kan laten zien van wat hij doet, de kracht van de achterliggende visie laat ervaren. Als me dat lukt, dan heb ik mijn werk goed gedaan.

Mijn belangrijkste ervaring ligt in de sectoren: wonen, welzijn en zorg. Vaak zijn dat AWBZ-, WMO- en zorgverzekerings-georiënteerde organisaties die  voor een transitie staan. Ik vind het spannend dat organisaties losser van de overheid en meer met burgers / vrijwilligers werken. En dat gaat niet zonder horten of stoten. Professionele vrijheid is een groot goed, het is onvermijdelijk dat niet alle energie gaat zitten in het controleren van medewerkers.

Bedrijven en gemeentes hebben elkaar daarbij nodig. Het zijn twee werelden die elkaar vaak niet goed begrijpen en soms nodeloos dralen om overeenstemming te bereiken. Hen afspraken met elkaar laten maken vind ik mooi werk.

Ik help u bij:

  • het verkennen of begeleiden van een gewenste samenwerking met andere organisaties.
  • het invoeren van nieuwe vormen van dienstverlening
  • een organisatieverandering, bijvoorbeeld vanwege andere financiering, andere eisen van financier
  • het samenwerken van uw afdelingen met die van andere organisaties
  • uw ondersteuning als directeur, bestuurder of manager bij een organisatieverandering

Interview RTV Noord-Holland

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

Certificaten & Registraties

 

Direct Contact