watchdog

Boardroom consultant (versterking van toezichthouders)

Is toezien bij u in vertrouwde handen?

Toezicht houden is een eervolle taak. U krijgt als Toezichthouder / Commissaris een steeds grotere publieke verantwoordelijkheid. Comfortabele vanzelfsprekendheden zijn aan het verdwijnen. De wet- en regelgeving wordt strikter en concreter. Nieuwsmedia en ondernemingsraden duiken er snel op als er een ongerijmdheid ontdekt wordt. Uw toezicht op uw directeur of bestuurders en uw juiste inschatting van de risico’s die de organisatie aangaat is onmisbaar.

U wilt een bekwame en slimme toezichthouder zijn.

In publicaties van Verenigingen van Toezichthouders en onderzoeksinstellingen worden cruciale vaardigheden voor Toezichthouders genoemd. Dat zijn overwegend financiële en juridische vaardigheden.

Maar zonder de zogenaamde soft controls komt u er niet. U kunt nooit alleen varen op de harde cijfers en rapportages. De cultuur van de organisatie begrijpen, inzicht hebben in een juiste communicatie, U breder en dieper laten informeren naast de informatie van uw bestuurder/directeur. Aangetoond is dat het gedrag en de cultuur in een organisatie net zo belangrijk zijn voor toezichthouders als de expertise van accountants en controllers. Ook de mate van het vertrouwen in uw medecommissarissen en de openheid tussen U en de bestuurder bepalen uw slagkracht.

Misschien vraagt u zich als voorzitter ook wel eens af: hoe coach ik mijn bestuurder? En kunt u eigenlijk wel helder uitleggen welke rolopvatting u heeft voor de organisatie?

Stevig toezicht, werkelijke onafhankelijkheid, een rechte rug en tegenwicht bieden zijn zo cruciaal voor u dat u zich daar doorlopend in kunt versterken. Regelmatige zelfreflectie, de bereidheid om jaarlijks bij te scholen op vakkennis, vaardigheden en soft controls..

Uw organisatie en haar toekomst

Ook uw organisatie heeft te maken met een omgeving die verwacht dat u meegaat met de snel veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. Bezuinigingen, vermindering van subsidies, milieueisen, good governance, vakbonden, MVO. Veranderen en innoveren is aan de orde van de dag. Publieke organisaties worden gedwongen commerciëler te denken en handelen. Mijn partners en ik ondersteunen u als bestuurder of toezichthouder bij het verhelderen van de situatie waarin u met uw organisatie verkeert. Na een heldere analyse kunnen wij met u een visie bijstellen en vertalen naar een strategie die aansluit bij de snel veranderende eisen van uw stakeholders. Wij richten ons op organisaties in de publieke sector.

Wij brengen persoonlijke ervaring als manager, directeur/bestuurder en toezichthouder mee. Ook wij hebben “de hitte van de strijd” ervaren. Wij beheersen dus de theorie en de praktijk, vanuit een objectief perspectief om U te versterken als toezichthouder of bestuurder.

Certificaten & Registraties

 

Direct Contact