intervision

Intervisie voor managers en professionals

It is lonely at the top (…and below)

Een groot deel van ons werk is vanzelfsprekend. Maar voor managers, bestuurders en professionals komen ook regelmatig onoplosbare dilemma’s om de hoek kijken. Te rade gaan bij collega’s en checken of je wel juist bezig bent kan helpen. In contact met vakgenoten ontdek je blinde vlekken en doe je nieuwe ideeën op. Zo wordt je slimmer en overtuigender.

Nut van intervisie

Intervisie is leren van jezelf, van situaties en van collega’s tegelijk. Het is een manier om je dilemma’s en vragen te verhelderen, je optreden te verbeteren en te vernieuwen. In de intervisie gaat het vaak om iets waarvoor geen vanzelfsprekend antwoord of oplossing bestaat. Dat kunnen ook meer politieke kwesties zijn. Hoe werk je als manager in een politieke slangenkuil?

De sessies

Je brengt een situatie in die je bezighoudt. De andere deelnemers bevragen je op een gestructureerde manier en vormen zich zo een beeld van je vraagstuk. Ik leid de discussie zo dat er informatieve en verhelderende vragen worden gesteld en er ‘to the point’ wordt gebleven.

E-intervisie

e-intervisie

Managers, professionals en bestuurders wonen / werken niet vanzelfsprekend bij elkaar in de buurt. Ik organiseer met collega’s (als een van de eersten in Nederland) E-intervisie met een webapplicatie, waarin je op het moment dat het jou uitkomt op elke locatie aan intervisie mee kan doen. Soms krijgt een intervisiegroep hierdoor een vast karakter en bestaan ze zelfs langer dan een jaar. Met geringe tijdsinvestering, wel met een hoog inspirerend effect.

U kunt zich zowel individueel of als groep voor een intervisiegroep bij ons aanmelden.

 

Certificaten & Registraties

 

Direct Contact